International Culture & Experience Learning Camp
Date : 22 Apr 2023 To 14 May 2023

International Culture & Experience Learning Camp

โปรแกรม International Culture & Experience Learning Camp 


ที่ประเทศอังกฤษ รวม 3 สัปดาห์

                    โปรแกรมที่ออกแบบมาให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาโครงการโดยได้เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา และได้เรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาวอังกฤษในโรงเรียนมัธยม ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับครอบครัว Host-Family และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เหมาะสมตามสถานที่สำคัญของประเทศอังกฤษทั้ง ใน London และเมือง Wimbledon


- ดูแลโดยพี่เลี้ยงคนไทยที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และมีใบอนุญาตการทำงานกับเด็กโดยเฉพาะ


- บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของ Kent Country Council

(Kent Government United Kingdom) and the Education People
                

                ประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งนี้ จะสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งในโรงเรียนสอนภาษาและในโรงเรียนมัธยมของประเทศอังกฤษเพื่อเป็นประโชน์ในอนาคตการศึกษา ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ                                            

>>>>>สมัครด่วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566<<<<<<<<<<


                                *รับส่วนลด เป็นค่า pocket money ให้กับนักเรียน 100 ปอนด์*                                                        *sim card แบบ unlimited (สำหรับใช้ติดต่อกับผู้ปกครองฟรีตลอดระยะเวลาโครงการ)*