Testimonials
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
น้องคินตะ
6 ขวบ

ลูกชายอายุ 6 ขวบของเราเรียนภาษาอังกฤษกับโปรแกรมของ RoyalABC ฉันขอขอบคุณเจ้าของโปรแกรมที่น่าสนใจเช่นนี้ เกมนี้เหมาะสมกับวัยที่สุดเพราะทำให้การเรียนเป็นเรื่องง่ายและไม่ตรึงเครียด เด็กๆชอบเล่นเกม พวกเขาพยายามดูว่ามีอะไรใหม่ในเกมอยู่เสมอ บทเรียนแตกต่างจากบทเรียนแบบดั้งเดิม บทเรียนถูกพัฒนาให้เป็นเกมซึ่งทำให้เด็กๆอยากเรียนมากขึ้น ฉันขอขอบคุณผู้จัดทำบทเรียนออนไลน์สำหรับเด็ก ที่ทำให้เรามีเวลาเล่นเกม เรียนและใช้เวลาร่วมกันในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

น้องมะลิ
4 ขวบ

ความมั่นใจของน้องมะลิ ในการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นมากตั้งแต่เขาเริ่มเรียนบทเรียนของ RoyalABC เขาชอบเพลงและเปิดดูซ้ำ ๆ แล้วเขาก็จะเต้นตามเพลง และพูดคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียน

น้องชมพู
6 ขวบ

การมีกิจกรรมที่ไม่ใช่แบบดิจิทัลให้เลือกมากมายเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราและลูก เนื่องจากเราไม่ต้องการให้ลูกอยู่กับหน้าจอมากเกินไป โปรแกรม RoyalABC ใช้แนวทางที่สมดุลในการเรียนรู้ และที่สำคัญช่วยให้เราสามารถควบคุมเวลาที่ น้องชมพูเล่น RoyalABC World บน iPad ได้ด้วย การใช้ growth mindset ในการเลี้ยงดูลูกเป็นประโยชน์อย่าง มาก และเรารู้สึกว่าเรากำลังปูพื้นฐานที่ดีให้กับน้องชมพู เพื่อให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุข และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว