รายการสั่งซื้อ
ข้อมูลแอพพลิเคชั่น

Royal ABC
School Version   Royal ABC

   1 Platform 2 Application 


      

   Royal ABC Classroom

   ระบบการสอนภาษาอังกฤษใน ห้องเรียนสำหรับคุณครู

   สอดแทรกเนื้อหาที่หลากหลาย แบ่งตามช่วงอายุและระดับชั้น    

   Royal ABC World

   ระบบเชื่อมโยงกิจกรรมหลังการ สอนของคุณครูสำหรับนักเรียน

   พร้อมโลกแห่งการเรียนรู้และ คลังปัญญาในรูปแบบ Digital   แถมฟรี หนังสือ Activity Book และ Flash cards & Work Sheet

         

   หนังสือ Activity Book สำหรับนักเรียนคนละ 1 เล่ม    Flash cards & Work Sheet

   เอกสารประกอบการเรียนสำหรับ คุณครู และนักเรียน จำนวน 200 แผ่น

   ใส่ในตะกร้าสินค้า