รายการสั่งซื้อ
ข้อมูลแอพพลิเคชั่น

Royal ABC

Self-Study 


Royal ABC Self-Study เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

โดยวางระบบการเรียนการสอนและการบ้าน ผ่านกิจกรรมอันเป็นสาระมากมาย

รวมถึงบูรณาการกับสาระอื่นๆ ไว้ด้วยได้อย่างลงตัว

เพื่อที่จะให้ผู้ปกครองใช้เวลาในการเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกหลาน


ด้วยการออกแบบผสมผสานรวบรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของ CEFR

(Common European Framework of Reference for Languages)

ใส่ในตะกร้าสินค้า